Warmtepomp

Informatie en advies

Warmtepomp Welkom op Warmtepomp-informatie.be, opgezet om gebruiker, toekomstig gebruiker en installateur (waar mogelijk in Jip- en Janneke taal), van informatie te voorzien m.b.t. het onderwerp “warmtepompen”. Een investering in een warmtepomp is geen kleine, vandaar dat wij u van alle noodzakelijke informatie proberen te voorzien. Gebruik het overzicht hieronder en ontdek meer.

*Tip: Direct weten wat een warmtepomp voor u gaat kosten? Vul het formulier in en ontvang tot 6 offertes van lokale specialisten. Vergelijk en bespaar ook tot 30%

Navigeer op deze pagina naar:

Informatie overzicht

Waarom een warmtepomp?
warmtepomp lucht luchtMet een rendement tot soms meer dan 500% (COP 5) is een warmtepomp een uitstekende warmteleverancier. Dit komt omdat een groot gedeelte van de benodigde afgegeven energie ‘gratis’ wordt gewonnen uit de omgeving; aarde, water of lucht. U koopt dus een klein gedeelte energie in om daarmee de ‘gratis’ energie om te zetten naar voor ons bruikbare energie.

Nederland kent inmiddels al duizenden tevreden warmtepomp bezitters. In de Scandinavische landen, waar aardgas niet zo’n gemeengoed is als bij ons, gebruikt men de warmtepomp al veel langer. In die tussentijd is de warmtepomp inmiddels zover door ontwikkeld dat het ook een goed alternatief (minder stookkosten) is voor onze HR-ketels. Op deze website geven wij informatie aan de installateur en eindgebruiker over warmtepompen.

Getracht is om steeds met ‘korte info blokjes’ zoveel mogelijk reële en onafhankelijke informatie te verstrekken. Zodat u en de installateur straks van een perfecte installatie kunnen genieten.

De kosten

euroDe prijzen van een warmtepomp zijn niet eenvoudig te berekenen. Hieronder een overzicht van de kosten van diverse warmtepomp systemen. Voor een compleet kostenanalyse gaat u naar de pagina: kosten warmtepomp.

Type warmtepomp Gemiddelde kostprijs
Grond-water warmtepomp Vanaf 10.000 à 15.000 euro
Water-water warmtepomp Vanaf 15.000 euro
Lucht-lucht warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro
Lucht-water warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro

Vier soorten warmtepompen

Wanneer we naar de categorie warmtepompen als geheel kijken kunnen we 4 verschillende soorten onderscheiden. We zullen ze hier kort voor u benoemen:

 • Allereerst is daar de lucht-water warmtepomp. Dit systeem onttrekt de warmte aan de buitenlucht waarna die naar een watercircuit op hogere temperatuur wordt gebracht. Deze warmte kan dienen voor de verwarmingsdoeleinden, en voor de productie van sanitair warm water. Daarbij bestaat er een speciaal type. De zogenaamde warmtepompboiler. Deze warmtepompboiler maakt gebruik van de ventilatielucht of de omgevingslucht in de woning. De warmte uit afgezogen lucht wordt door de boiler opnieuw gebruikt voordat deze de woning verlaat. Deze afgezogen lucht wordt gebruikt om het water in de boiler op te warmen.  Dit lucht-water warmtepompsysteem heeft diverse voordelen. Het systeem kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een bestaande verwarmingsinstallatie met radiatoren. Hierdoor is een grootschalige vervanging van radiatoren in je huis dus niet nodig na het plaatsen van een warmtepomp.  Lucht is bovendien iets wat altijd en overal aanwezig en beschikbaar is. Een lucht-warmtepomp installeer je gemakkelijk en zonder grote kosten. Hij wordt buiten geplaatst waardoor je binnenshuis geen extra ruimte kwijt bent. Een lucht-waterpomp is ook toepasbaar met ventilo-convectoren oftewel vloerverwarming. Je kan bovendien in combinatie met een boiler warm water opwekken voor het sanitair. Het feit dan je de lucht-warmtepomp buiten moet plaatsen heeft uiteraard wel een nadeel; je bent wat buitenruimte kwijt.
 • Een ander systeem warmtepomp is de lucht-lucht warmtepomp. Dit systeem is beter bekend als een airco. Het onttrekt energie aan de lucht, en blaast de verwarmde lucht vervolgens de te verwarmen ruimtes in. Dit soort systemen werkt doorgaans bij een buitentemperatuur van -15 graden Celsius, en levert afhankelijk van de temperatuur 2 tot 4 keer meer energie dan ze nodig hebben. Dit systeem is het goedkoopste, het heeft de laagste investeringskosten, en is het makkelijkste te plaatsen. Bovendien is het prima toe te passen bij zowel nieuwbouw als renovatie. Dit systeem staat buiten, waardoor een ontdooisysteem noodzakelijk is. Het werkt niet met vloerverwarming of convectoren en wordt dus doorgaans gecombineerd met een hulpverwarmingssysteem om extra energie te leveren. Het nadeel is dat hulpverwarming wel op basis van elektriciteit werkt waardoor het extra kosten met zich meebrengt.
 • Het derde systeem is de grond-water warmtepomp. Dit systeem onttrekt warmte aan de grond. Er wordt een ondergronds buizenstelsel aangelegd waarin een vorstvrij mengsel van water met glycol wordt rondgepompt. Dit mengsel neemt de aanwezige warmte in de grond op, waarna de warmte wordt afgegeven aan de waterpomp met waterkringloop binnen de woning. Er bestaan twee systemen voor het buizennetwerk; het netwerk met horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar.
 • Dan is daar nog als laatste het water-water warmtepompsysteem. Dit systeem haalt zijn warmte uit opgepompt grondwater, of koel- of oppervlaktewater. Grondwater heeft een constante temperatuur tussen 10 en 14 graden en is nagenoeg altijd overvloedig aanwezig. Bij het onttrekken van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Er worden voor dit warmtepompsysteem twee putten aangelegd; een pompput waarin grondwater wordt aangezogen via een onderwaterpomp. Uit het grondwater wordt de warmte gehaald door de warmtepomp. Via de andere put wordt het inmiddels koude water teruggegeven aan het grondwater. Dit systeem beschikt over het grootste rendement, maar door de aanleg is dit systeem ook het duurste. Bij dit systeem moet je toestemming krijgen om grondwater te mogen oppompen. Bovendien vergt dit systeem nogal wat ruimte, het kan daardoor niet zomaar overal worden toegepast.

Warmtepomp subsidie

Met ingang van 1 januari 2016 is er subsidie voor warmtepompen. Meer info treft u op de pagina warmtepomp subsidie.

subsiedie warmtepomp

Warm water of verwarming?

Het volgende verschil in het soort warmtepomp, zit hem in het feit of ze alleen je huis verwarmen of dat ze ook warm water aanleveren. Ten eerste heb je de standaard waterpomp. De standaard waterpomp zorgt alleen voor verwarming. Ten tweede heb je de warmtepomp boiler. De warmtepomp boiler zorgt alleen voor warm water. Ten derde heb je de combiwaterpomp, die, zoals de naam doet vermoeden, deze twee taken combineer: het zorgt zowel voor verwarming van het huis als voor warm water. Bekijk ook de mogelijkheden van een zonnepaneel.

Een paar installatietips

Als laatste geven we je een paar installatietips voor de warmtepomp.

 1. Het is noodzakelijk dat de bronaansluiting van kunststof of dampdicht koper gemaakt is. Een stalen bronaansluiting gaat namelijk erg snel stuk doordat het condenswater het staal aantast.
 2. Isoleer de leidingen met materiaal dat geen schade kan toebrengen aan de installatie van de warmtepomp.
 3. Controleer de zogeheten “flow”. De flow is het aantal liter water dat rond stroomt om energie te kunnen afgeven. Deze moet wel voldoende zijn, omdat anders de beoogde warmte niet wordt afgegeven aan het huis.
 4. Regel een “ontluchter”. Een ontluchter voorkomt een hoge druk of lage druk storing. Het valt aan te bevelen om de bronpomp twee tot vijf dagen voor het in werking treden van de warmtepomp continu te laten draaien.
 5. Zorg ervoor dat je huis voldoende geïsoleerd is. Bij een goede isolatie werkt de warmtepomp namelijk het beste en bespaar je het meeste op de kosten.

Op onze website beperken wij ons voornamelijk tot toepassingen voor woningen. Ga je investeren in een warmtepomp? Zorg er dan in ieder geval voor dat je huis goed beveiligt is met een goed alarmsysteem. Inbrekers kunnen namelijk erachter komen dat je er nog meer waardevolle spullen liggen.

Actueel: Belastingplan in het voordeel van warmtepomp gebruikers

actueelDecember 2015: Het belastingplan waarvoor, nu D66 meedoet , groen licht komt geeft een gasprijs verhoging van 5 eurocent per m³ en een elektra verlaging van 2 eurocent per kWh. Omreken modellen en prijsvergelijkingen tussen een aardgastoestel en warmtepomp pakken nu nog gunstiger uit. Het COP omslagpunt gaat nu bij de gemiddelde** energieprijs voor particulieren/huishoudens van 2,6 naar 2,23 (Vanaf welk COP de warmtepomp minder energiekosten heeft dan aardgas).

Redenatie:

In 1 m³ Gronings aardgas zit 35,17 MJ, dit is gelijk aan 9,76 kWh

Een HR ketel verliest 10% hiervan, netto is 8,7 kWh over voor afgifte verwarming.

1 kWh Electra voor de consument wordt € 0,18**
1 m³ aardgas voor de consument is € 0,70**
Voor € 0,70 heeft u dus 8,7 kWh 'afgegeven elektra'
Wilt u die 8,7 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,7 x 0,18 = € 1,56

Als u 1,56 euro deelt door 0,70 euro komt u aan 2,23! Dat wordt het FINANCIEEL omslagpunt COP dan.

**Preispeil 2015/2016


Certificeringsplicht voor bodemgebonden warmtepomp installaties

(dit geldt (nog) niet voor lucht/water installaties)

Vanaf 1 oktober 2014 geldt voor bedrijven een certificatieplicht

De Bodemenergie Erkenningsregeling is opgenomen in de AMvB Bodemenergie. "Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit".

Men dient dus aantoonbare kennis te krijgen/hebben op het gebied van bodemenergiesystemen. Het betreft hier werkzaamheden die behoren tot de categorieën: ontwerpen, installeren, beheren, onderhouden en buiten werking stellen van bodemenergiesystemen .

Onderscheid bij Certificering conform AMvB.

Bovengrond:

 • KBI: BRL 6000 bijzonder deel 21:
 • BRL 6000-21: klein” : ‘bodemenergie met warmtepomp,
  individuele woningen – ISSO 72BRL 6000-21: geheel: ‘Energiecentrales met WKO’ met daarbij
 • ISSO 39, 72, 73 en 80

Ondergrond:

 • SIKB BRL 11000 en Protocol ‘Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen’

Onderstaand treft u 2 pdf bestanden met meer info hierover.

Mei 2015: HANDHAVING

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft via een brief laten weten inspectie te gaan uitvoeren m.b.t. de naleving BRL voor bodem energie.

De inspectie zal gericht zijn op:

 • Bedrijven met BRL 2100, maar die ook werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 11000;
 • Bedrijven zonder erkenning, maar die wel werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 6000-21. Met bijzondere aandacht voor constructies waarbij er “onder verantwoordelijkheid” van een bedrijf met erkenning wordt gewerkt;
 • Constructies waarbij een moeder/holding erkend is, maar waarbij de dochteronderneming het daadwerkelijke werk uitvoert;
 • Uitbesteding van werk, waarbij de onderaannemer niet erkend is;
 • Werkzaamheden die vanuit een vestiging van een bedrijf worden uitgevoerd dat niet erkend is, terwijl andere vestigingen van hetzelfde bedrijf wel erkend zijn.

ILT geeft aan dat de interventies vanuit hen erop gericht zijn om bedrijven die niet over de juiste erkenning beschikken de erkenning zo spoedig mogelijk te laten verkrijgen. Bij eventuele sancties wordt rekening gehouden met de termijn die nodig is om de vereiste erkenning te bemachtigen. Op de lange termijn zal ILT ook gaan controleren of erkende bedrijven ook daadwerkelijk volgens het protocol werken.


Toekomst warmtepomp

Vast staat, dat voor een nieuwbouwwoning een warmtepomp, werkend met energie uit de bodem, vandaag de dag de beste keuze is om uw woning te verwarmen. Ten opzichte van een HR -CV - Ketel gaat u meteen vanaf de eerste dag minder energiekosten betalen. Als u een “oude” bestaande woning heeft, dient u eerst de woning zelf aan te pakken m.b.t. duurzame verbeteringen. Pas daarna, als u ook het afgiftesysteem naar “laag temperatuur” brengt, heeft een warmtepomp zin in een bestaande woning.

Voor een echte goede en zuinige installatie is het wel belangrijk dat 4 componenten goed op elkaar zijn afgesteld:

BRON – WARMTEPOMP – AFGIFTESYSTEEM – WONING.


Op deze site leest u reële verhalen en treft u berekeningen over de 'terugverdientijd'.

"Hoewel bij 'aanschaf van een auto of keuken' niemand over terug verdienen spreekt".

Gaat u een nieuwe woning bouwen, en u weet nog niet goed te kiezen.. leest u dan ook deze pagina: investeringskeuze.

Lees ook: