Informatie en advies over warmtepompen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte van een lage temperatuur naar warmte van een hogere temperatuur wordt gebracht. De gratis lage omgevingstemperatuur wordt in temperatuur verhoogd tot een niveau dat voor de betreffende ruimte bruikbaar is. De werking van een warmtepomp is gebaseerd op een natuurkundig effect. Wanneer een gas gecomprimeerd wordt tot een hogere druk stijgt de temperatuur. Van dit natuurkundige verschijnsel maakt een warmtepomp gebruik door in een gesloten systeem een gas zodanig van druk te verhogen via een compressor tot de temperatuur hoog genoeg is om er bijvoorbeeld een woning mee te kunnen verwarmen. Nadat de warmte is afgegeven wordt de druk weer afgebouwd zodat er weer meer nieuwe duurzame warmte kan worden opgenomen.

De kringloop van een warmtepomp

In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Dit betreft een warmtewisselaar die de warmte uit de omgeving onttrekt. Om dit proces continue terugkerend te maken zijn de volgende componenten in de kringloop van een warmtepomp nodig;

  • Een compressor om de druk tot het gewenste niveau te verhogen
  • Een warmtewisselaar, om de gecreëerde warmte over te dragen aan het te verwarmen object of medium ( denk hierbij aan een boiler of verwarmingsysteem); de condensor
  • Een expansieventiel. Dit is een vernauwing in het leidingnetwerk waardoor de compressor druk kan opvoeren. Achter het expansieventiel zit een koelmiddel. Dit koelmiddel heeft een groter volume waardoor het kan verdampen. Op die manier kan een hogere druk worden opgebouwd.

Het koudemiddel in uw warmtepomp

Het gas dat nodig is wordt gekozen aan de hand van de proceseisen en wordt benoemd met het koudemiddel. Onze woningen staan bovenop een onuitputtelijke bron van natuurlijke energie. Door de straling van de zon op de aarde is er voldoende duurzame gratis energie aanwezig om een woning mee te verwarmen, te koelen, en ons tapwater mee te verwarmen. Deze duurzame energie is te laag om van zichzelf een huis te verwarmen. Een warmtepomp is het middel waarmee een woning goed kan worden verwarmd.  We onderscheiden een aantal typen warmtepompen;

  • De absorptie warmtepomp. Deze wordt doorgaans aangevoerd met relatief hoogwaardige restwarmte. De COP’s zijn daardoor lager. Deze techniek wordt specifiek toegepast bij gasgestookte warmtepompen. Absorptie warmtepompen worden doorgaans toegepast voor industriële doeleinden. Absorptiepompen worden doorgaans gebouwd in de buurt van afvalstromen waar de benodigde warmte uit kan worden opgenomen.
  • De compressie warmtepomp. Dit systeem wordt doorgaans toegepast bij woningbouw. Een compressie warmtepomp is elektrisch aangedreven. Deze pomp werkt met een compressor, condensor, verdamper en expansieventiel. Een warmtedragend medium stroomt hierbij tussen de warmtebron en het warmteafgiftesysteem. Dat warmte dragende medium verdampt in de verdamper via een lage druk en neemt daarbij warmte op vanuit de warmtebron. De compressor zuigt de gassen uit de verdamper en perst ze samen waardoor de temperatuur en het kookpunt worden verhoogd. De gassen onder hoge druk worden in de condensor weer vloeibaar gemaakt waarbij warmte wordt afgegeven aan het warmteafgiftesysteem. Eenmaal in het expansieventiel keert het koudemiddel terug naar zijn oorspronkelijke druk om in de verdamper weer opnieuw te kunnen verdampen. De kringloop is rond.

De warmtemiddelen in uw warmtepomp

Een aantal warmtemiddelen zijn: luchtbronnen, bodemwarmte en restwarmte uit industriële processen.

Een aantal gebruikte koudemiddelen zijn:

  1. HFK’s. Fluorkoolwaterstoffen die naast fluoratomen nog één of meer waterstofatomen bevatten.
  2. HK’s; natuurlijke koudemiddelen zoals Propaan, Propeen, CO2 en ammoniak.

Denk ook aan vocht bestrijden.

Uit wat bestaat een warmtepomp installatie?

Een installatie met warmtepomp bestaat uit verschillende onderdelen. Het betreft hier niet alleen het vloeistofcircuit met pomp, daarnaast is er ook sprake van een expansieventiel evenals twee warmtewisselaars. De verdamper die deel uitmaakt van het systeem zal uiteindelijk de warmte van buiten moeten halen waarna vervolgens de condensator er voor zorgt dat de warmte opnieuw wordt afgegeven. Dit proces verloopt in verschillend fasen die we graag even gedetailleerd voor u op een rijtje zetten:

  • Fase 1: Het onttrekken van de warmte. In deze fase wordt er gebruik gemaakt van een vloeistof die beschikt over een lager kookpunt ten opzichte van de omgevingstemperatuur. Deze zal uiteindelijk dienst doen als transportmiddel van de warmte. De vloeistof heeft als functie om de warmte aan de buitenlucht te onttrekken. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van een andere warmtebron. Vervolgens zorgt de verdamper er voor dat de vloeistof wordt verdampt.
  • Fase 2: Compressie. Een compressor zal na afloop van bovenstaande fase de verdampte vloeistof samendrukken. Dit zorgt er voor dat de temperatuur van de damp de hoogte in schiet.
  • Fase 3: Afgifte van de warmte. De inmiddels verzamelde warmte wordt door middel van een zogenaamde condensor terug afgegeven aan het boilervat. Deze fase van het proces zorgt er voor dat de damp in het vat wordt afgekoeld. Het gevolg is dat ze opnieuw condenseert waardoor een gewone vloeistof ontstaat. Deze vloeistof stroomt daarna terug via het expansieventiel naar de verdamper. Het proces kan dan terug gewoon herbeginnen.

 

Uitleg video werking warmtepomp

Vaak is het lastig om een ingewikkeld product zoals een warmtepomp uit te leggen met woorden. De video hieronder doet een poging om u de werking van een warmtepomp uit te leggen.

Veelzijdig inzetbaar

De unieke werking van een warmtepomp zorgt er voor dat ze zeer veelzijdig inzetbaar is. Tegenwoordig wordt een warmtepomp dan ook niet alleen gebruikt om bijvoorbeeld het water in een systeem met vloerverwarming op te warmen, daarnaast kan ze ook prima worden gebruikt om het zwembadwater op een aangename temperatuur te brengen. In ieder geval, wanneer u op zoek bent naar een duurzame en financieel interessante mogelijkheid om bijvoorbeeld water, maar ook lucht te verwarmen, dan kan een warmtepomp ongetwijfeld de perfecte oplossing betekenen.

Benieuwd naar de prijzen?

Als u benieuwd bent naar de prijzen dan kunt u het beste de pagina warmtepomp kosten bezoeken. Als u benieuwd bent wat de exacte prijzen zullen zijn voor uw woning en als u inzicht wilt krijgen in de mogelijkheden dan is het verstandig om vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen. Gelukkig kunt u dit in een keer doen via onze website. Vul hieronder uw postcode in en vervolgens het formulier. Ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van lokale specialisten en begin met vergelijken.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?