Informatie en advies over warmtepompen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

De beste methode voor het berekenen van een jaar / stookseizoen is de zgn. graaddagen methode.

Wat is een graaddag ?

Met graaddagen gaan we er vanuit dat alleen bij een buitentemperatuur lager dan 18 graden Celsius een woning verwarmt hoeft te worden.

Gedurende de hele dag/nacht wordt de buitentemperatuur gemeten door o.a. het KNMI. Als uitgangspunt voor Nederland houden we het weerstation De Bilt aan. In werkelijkheid verschilt bijvoorbeeld Groningen met Maastricht , Den Helder en Vlissingen. We zouden alle stations onder elkaar ook weer uit kunnen middelen maar dan nog is er een kleine afwijking voor uw huis in een bepaalde plaats in Nederland. Dus houden we voor onze algemene berekeningen De Bilt aan.

Uit een dagelijkse meting (24 uur lang) komt een gemiddelde buitentemperatuur per dag.

Stel dat de gemiddelde buitentemperatuur van 6 december 8 graden was, dan is het aantal graaddagen van deze dag 10 ! Voor elke gemiddelde graad lager dan 18 ̊C wordt dus een graaddag geteld.

Met andere woorden voor elke gemiddelde graad Celsius per dag onder de 18 graden wordt een ‘graaddag’ geteld
(Als de gemiddelde dag temperatuur 18 graden of hoger was worden geen graaddagen geteld).

Waarom is er 18 graden Celsius buitentemperatuur genomen als uitgangspunt en bijvoorbeeld niet 20 ? Het gaat om de gemiddelde buiten (24 uur) temperatuur en toen men dit bedacht was er in woningen nog spraken van nachtverlaging van de gewenste binnentemperatuur. S ’nachts ging de thermostaat bijvoorbeeld naar 15 graden Celsius. Overdag naar 21, dus kwam men voor de vaststelling op 18 graden uit. Met een moderne warmtepomp installatie wordt geen nachtverlaging meer toegepast, vloerverwarming is immers een trage verwarmer zodat nachtverlaging niet echt functioneert. Bovendien worden warmtepompen toegepast in goed geïsoleerde woningen waardoor nachtverlaging ook niet nodig is. Moet dan voor deze woningen het uitgangspunt niet naar 20 graden worden bijgesteld ? Nee, ook hier volstaat de 18 graden buitentemperatuur als uitgangspunt nog steeds, in goed geïsoleerde woningen gaat men er vanuit dat de 2 graden verschil kan worden opgevangen door de interne warmtelast van personen en apparaten.

Maar om toch de definitie verder te optimaliseren is er aan de hand van diverse praktijkmetingen en berekeningen toch een weegfactor in het leven geroepen;

Gewogen graaddagen;

Om rekening te houden met o.a. de hoeveelheid zonnestraling in huis, kunnen afhankelijk van het seizoen de graaddagen vermenigvuldigd worden met een weegfactor. Zo krijgen we de “gewogen graaddagen”. De weegfactoren zijn:
• In april t/m september: 0,8
• In maart en oktober: 1,0
• In november t/m februari: 1,1


Gewogen graaddagen overzicht

Jaar: Graaddagen: Jaar: Graaddagen:
2000  2682  2008  2816
2001  2904  2009  2867
2002  2745  2010  3372
2003  2962  2011  2664
2004  2912  2012  2902
2005  2792  2013  3094
2006  2718  2014  2418
2007  2565  2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde aantal graaddagen per jaar van 2000 t/m 2014 is 2856 graaddagen.
Het gemiddelde aantal graaddagen per jaar van 2000 t/m 2015 is 2827 graaddagen. (2014 was een warm jaar)


 Wat kan je nu met deze graaddagen ?

voorbeeld:

Stel u kookt elektrisch (om het makkelijk te houden) en u verwarmt met aardgas.
U heeft vastgesteld dat uw gasverbruik in 2012 2000m3 was (het is dus altijd handig op 1 januari uw meterstanden te noteren!!) .
U ziet in bovenstaande tabel dat 2012 2902 graaddagen kende.
Dan is uw gasverbruik dus ca. (2000 m³ : 2902 graaddagen) 0,68 m³ per graaddag.

Stel u heeft 4 januari 2013 uw dak (binnenkant op de zolder) geïsoleerd en u had in 2013 een verbruik van 1900 m³ gas
2013 kende (zie tabel) 3094 graaddagen u verbruik was toen dus (1900 m³ : 3094) = 0,61 m³ per graaddag.

Met andere woorden u heeft met de isolatie 0,07 m³ per graad dag bespaart.
Om iets terug te redeneren is graaddagen dus een handige factor.

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld ongeveer inschatten wat u op een koude dag aan aardgas kwijt bent:

Stel het is winterdag en de gemiddelde dagtemperatuur (over 24 uur genomen) was 2 graden Celsius, die dag waren er dus 18 – 2 = 16 graaddagen. Als u in bovenstaande woning woont (na het isoleren van de zolder) en uw gasverbruik is dus ca 0,61 m³ per graad dag, dan kost deze koude dag u dus 16 x 0,61 m³ = 9,76 m³ x € 0,65 (kuub prijs) = € 6,34

Noot: Als u in een grotere en/of minder goed geïsoleerde woning woont  zal dus het aantal m³ per graad dag hoger zijn, dit is slechts een voorbeeld.


Rekencijfer / om cijferen (Als heel het jaar hetzelfde zou zijn)

Over 365 dagen hebben we in Nederland 2856 graaddagen
Over 1 dag hebben we dus (2856 : 365) = 7,8246 graaddagen
Kortom als een heel jaar hetzelfde zou zijn moeten we constant 7,8246 graden verwarmen.

(In de praktijk is dit natuurlijk verwarmen in de winter en niet in de zomer, het is dan ook een gemiddelde / rekengetal).
Dit rekengetal kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld de jaarlijkse opwarmkosten voor ventilatielucht te berekenen. (zie pagina ventilatie)

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?